The I Tupasaporteya

Never Knowingly Tupasaporteya.

Maskiner gör jobbet

Nu för tiden är det väldigt vanligt med att allt sker automatiskt att det är en maskin som sköter om saker som människor förut utförde. Inom industrin sker mycket industriautomation, det byggs stora maskiner som sköter produktionen. Detta är bra för det betyder att produktionen ofta kan gå snabbare och det är mindre skador på jobben. Vissa jobb som förut utfördes av en människa var rent av hälsofarliga, då är det mycket bättre att en maskin gör det jobbet. Även om maskinerna kanske tar över jobb som en människa har gjort förut behöver denna person inte bli arbetslös eftersom man behöver någon som sköter om maskinen..