The I Tupasaporteya

Never Knowingly Tupasaporteya.

Språk och tecken

Språk har alltid fascinerat mig. Det är så att man tror att språken vi talar idag kommer från tre olika huvudgrenar ifrån början. Ett språk som många inte tänker på är ett separat språk är teckenspråket. Man tror många gånger att det bara är ens vanliga språk översatt i tecken. Men det finns många teckenspråk i olika länder och de utvecklas hela tiden liksom alla andra språk. Vad vi hörande inte tänker på heller är att det inte är lätt att läsa ett språk som de aldrig har hört. Om ett barn inte hör från det är baby är det därför viktigt att träna barnet på teckenspråk redan tidigt och försöka beskriva det skrivna språket.